NORSK elektro Internkontroll

Årlig kontroll av det elektriske anlegget

 

Borettslag og sameier omfattes av HMS-forskriften og plikter derfor:

 (1) å foreta kontroll og vedlikehold av fellesarealer.
 (2) å opplyse andels-/sameiere om deres ansvar for vedlikehold av eget anlegg.

Feil og mangler i én boenhet kan utgjøre en stor brannfare for alle beboere.
Dessverre er det en del slurv og manglende kunnskap på dette området.

 
Internkontroll, drift og vedlikehold av tekniske anlegg:
 

– El-anlegg og tavler
– Nødlysanlegg
– Brannalarm
– Adgang, ITV, Alarmanlegg
– Termografering

NorskElektro gjennomfører årlig kontroll av samtlige boenheter og fellesarealer for å sikre at deres borettslag er et trygt sted å bo.