NORSKelektro Entreprenører

NorskElektro – din samarbeidspartner

 

Våre viktigste kunder er entreprenørene. Dere kan bygg, vi kan elektro.

Planlegging, installasjon og godkjenning hos Hafslund.

 
Noen av våre samarbeidspartnere/prosjekter:
 

RVS eiendomsdrift AS

Tømrermester Kjetil Eriksen AS