NORSK elektro Borettslag

En rammeavtale sikrer deg mot overraskelser

 

Vi går regelmessig gjennom det elektriske anlegget og foretar både nødvendig og forebyggende vedlikehold.

 Rammeavtalen kan omfatte:

-  Internkontroll
-  Oppgradering av el-anlegget
-  Regelmessig vedlikehold
-  Faste, rabatterte priser på el-materiell
-  Prioritet ved driftsavbrudd

 

Hvorfor velge en rammeavtale?

Gjennom godt vedlikehold reduseres sannsynligheten for feil betraktelig. Selv korte driftsavbrudd kan koste dyrt. 

Med en rammeavtale reduserer du usikkerhet og sikrer deg et elektrisk anlegg av høy kvalitet.